2017 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis

По горячим следам, arba įžvalgos.

Originalas čia.

Dalinė kopija žemiau su iškarpymais (pagal aktualumą).
Klausimai - iš asmeninio smalsumo, visi komentarai - asmeninė nuomonė, be išankstinio nusistatymo, kitaip sakant - iš savo varpinės.LBS narys Tomas Kavaliauskas (jachta „Festina“) prieš LBS narį Andrių Juknevičių (jachta „La Vacance“)

Sprendimas
Lietuvos buriuotojų sąjungos (toliau LBS) Garbės teismas 2017 sausio 21 d. gavo LBS nario Tomo Kavaliausko laišką, su pridėtais dokumentais, kuriame prašoma Garbės teismo įvertinti LBS nario Andriaus Juknevičiaus galimai negarbingą elgesį pateikiant neteisingus laivo matavimo duomenis, gerinančius jo lenktyninį balą.

Taip pat 2017 vasario 27 d. buvo gautas LBS vyr. matuotojo Vyganto Stankaus kreipimasis į LBS Garbės teismą, išaiškinantis jachtos „La Vacance“ ORC matavimo liudijimo pakeitimo aplinkybes.

LBS Garbės teismo 2017 kovo 21d. posėdžio metu buvo nustatytos žemiau įvardintos faktinės aplinkybės:

LBS narys Andrius Juknevičius yra jachtos „La Vacance“, LTU – 2036, jachtos kapitonas/savininkas. Jachta „La Vacance“ jau eilę metų dalyvauja LBS ir LBS klubų organizuojamose varžybose, vykstančiose pagal ORC taisykles.

2016 metais 49-osios Kuršių marių regatos mandatinės komisijos darbo metu, jachtos kapitonas/ savininkas Andrius Juknevičius kreipėsi į regatos vyr. matuotoją Vygantą Stankų su prašymu pakeisti tuo metu galiojusį jachtos „La Vacance“ ORC sertifikatą į naują, perskaičiuojant ORC lenktyninį balą pakeičiant kintamo žingsnio sraigtą (angl. feathered blade propeller) į pastovaus žingsnio sraigtą (angl. solid blade propeller). ORC matuotojas Vygantas Stankus paklausęs, ar tikrai sraigto tipas yra kitoks nei įrašytas, gavęs Andriaus Juknevičiaus patikinimą, pakeitė atitinkamus duomenis jachtos „La Vacance“ LTU 2033 ORC sertifikate, ko pasėkoje pagerėjo jos lenktyninis balas nuo 719,8 iki 741,9.

Pasibaigus navigacijos sezonui 2016 metų spalio mėn. pabaigoje, iškėlus jachtas į krantą, LBS narys Tomas Kavaliauskas pastebėjo, kad ant jachtos „La Vacance“ esantis sraigtas yra kintamo žingsnio. Kadangi Tomo Kavaliausko vadovaujama jachta „Festina“ dalyvauja varžybose toje pačioje grupėje kaip ir jachta „La Vacance“, palyginęs dabartinį jachtos „La Vacance“ lenktyninį balą su prieš tai buvusiu ir matydamas, kad sraigtas tikrai nėra pastovaus žingsnio, 2016 spalio 23 d. nufotografavo ir nufilmavo sraigtą, esantį ant jachtos „La Vacance“ veleno. Pakartotinai Tomas Kavaliauskas dar kartą nufotografavo jachtos „La Vacance“ sraigtą ant veleno 2017 sausio 24 d. dalyvaujant LBS nariui Senosios pilies uosto kapitonui Viliui Bartusevičiui.
<...>

Nuo jachtos „La Vacance“ LTU 2036 įsigijimo ir pirmojo ORC sertifikato gavimo ((GPH 719,8), matavimus 2010 metais atliko ORC matuotojas Gvidas Misiūnas), dalyvaujant varžybose keletą metų Andriui Juknevičiui atrodė, kad laivas “neplaukia” pagal įvertintą balą. Su kiekvienais metais balas

“blogėjo” ir 49-osios Kuršių marių regatos mandatinės komisijos metu su regatos vyr. matuotoju Vygantu Stankumi bandė pasitikslinti ar teisingi ORC matavimo liudijime įrašyti laivo matavimo duomenys. ORC matuotojas paminėjo, kad kaip vienąs iš galimai didžiausią įtaką turinčių veiksnių gali būti sraigto tipas. Kilus diskusijai apie variklio sraigto tipą, atsakovas įvardino jį kaip “horizontalių menčių”, nesudedamą, neįsigilindamas į tikslų įvardinimą. Pirmąjame sertifikate įrašas buvo “Feathering 2 blades propeller“, kurį atsakovas ir įvardino kaip “horizontalių menčių”. Atsakovas taip pat pareiškė, kad jis nėra gerai susipažinęs su ORC taisyklėmis, todėl negalėjo regatos matuotojui tiksliai apibrėžti jachtos “La Vacance” sraigto tipo. Posėdžio metu jis taip pat patvirtino ,kad nuo pat laivo įsigijimo niekada nekeitė jachtos sraigto.

ORC matavimuose naudojami trijų tipų sraigtų apibrėžimai: 1) susiglaudžiantys (angl. - folding; 2) kintamo žingsnio (angl. – feathering); 3) pastovaus žingsnio (angl. – solid)

49-osios Kuršių marių regatos jachtų mandatinės komisijos metu jachtos “ La Vacance” kapitonas/savininkas Andrius Juknevičius klausinėjo Vyganto Stankaus kokios galimos priežastys dėl “prasto” ORC sertifikato balo. Kadangi kelios tos pačios grupės jachtos tuo metu atliko matavimų tikslinimus susijusius su variklio sraigto (menčių) () pakeitimais, ORC matuotojui kilo mintis pasitikslinti ar jachtos “La Vacance” LTU – 2036 ORC sertifikate buvo įrašytas teisingas sraigto tipas. Jachtos savininkas pateikė atsakymą, kad sraigtas ne susiglaudžiantis, o “horizontalių menčių”, todėl buvo pakoreguoti duomenys ir perskaičiuotas lenktyninis balas su pastovaus žingsnio (solid 2 blade propeller) tipo sraigtu. Galimybės apžiūrėti tuo metu jachtos sraigto nebuvo, burlaivis buvo vandenyje. Siekdamas pasitikslinti, regatos matuotojas Vygantas Stankus taip pat bandė susisiekti su ORC matuotoju Gvidu Misiūnu, atlikusiu pirminį jachtos “La Vacance” LTU – 2036 matavimą 2010 metais. tačiau to padaryti nepavyko.

Vygantas Stankus pasisakė, kad negalėjo įvertinti ar kapitonas tikrai gerai išmano ORC taisykles ir/ar kokios turimos žinios ir realus suvokimas apie techninius parametrus. Jis taip pat įvardino ORC taisyklių punktą, kuriame parašyta, kad visa atsakomybė už jachtos ORC sertifikate pateiktų duomenų tikrumą tenka laivo savininkui/kapitonui. Matuotojo rolė yra tik kaip patarėjo konsultanto.

Andrius Juknevičius pabrėžė, kad dėl šio nesusipratimo, kurį sukėlė prastos jachtų matavimo taisyklių pagal ORC sistemą žinios ir iš dalies techninių terminų nesupratimo, labai gailisi, ypač apmaudu prieš laivo įgulą, ir buriuomenę. Jaučiasi nesmagiai ir traktuoja kaip nesusipratimą, kurį norėtų atitaisyti. Tikisi, kad ši situacija bus kaip pamoka ir pavyzdys ateityje ir kitiems.

Įvertinęs visą byloje pateiktą medžiagą ir bylos dalyvių pasisakymus LBS Garbės teismas konstatavo:

a. jachtos “La Vacance” LTU – 2036 sraigtas nebuvo keistas nuo pirmojo matavimo, atlikto 2010 metais;

b. ORC matuotojo Gvido Misiūno atlikti matavimai ir įvertintas sraigtas kaip dviejų menčių kintamo žingsnio sraigtas (angl. - feathering 2 blades propeller), buvo teisingas.

c. Sraigto tipo pakeitimas naujame ORC sertifikate, dėl ko pasikeitė jachtos “La Vacance” LTU – 2036 lenktyninis balas nuo 719,8 į 741,9 įvyko dėl jachtos kapitono neteisingai pateiktos informacijos sąlygotos nepakankamo ORC taisyklų žinojimo, ko pasėkoje įvyko nesusikalbėjimas tarp jachtos kapitono ir ORC matuotojo.

d. Jachta “La Vacance” LTU – 2036 dalyvavo 49 -oje Kuršių marių regatoje pateikusi neteisingą ORC sertifikatą, todėl jos pasiekti rezultatai negali būti pripažinti.
e. Iš pateiktos faktinės medžiagos ,o taip pat posėdyje dalyvavusių atsakovo ir ORC matuotojo pasisakymų LBS Garbės teismas vertina nagrinėtą atvejį kaip nepiktybinį, tačiau pabrėžia, kad įstatymų nežinojimas ar neteisingas interpretavimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Lietuvos buriuotojų sąjungos Garbės teismas vienbalsiai nusprendė:


Anuliuoti jachtos „La Vacance“ LTU-2036 rezultatus 2016 metų 49-oje Kuršių marių regatoje ir įpareigoti jachtos kapitoną Andrių Juknevičių grąžinti varžybų organizatoriui – Lietuvos buriuotojų sąjungai visus 49 -oje Kuršių marių regatoje iškovotus apdovanojimus (medalius ir diplomus) iki 2017 gegužės 1 d.
 


Buriavimas ir garbė iš esmės yra sunkiai atskiriami dalykai, arba bent jau norisi tuo tikėti. Todėl visokie sprendimai, paklausimai, išaiškinimai iš esmės jau yra gerai.
Kitas dalykas - sakoma, kad жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше, tai yra gerai daryti gerus sprendimus - dar geriau...
Taigi, vienas buriuotojas iš kažkur turi pretenzijų kitam. Ką gi, būna. Kadangi civilizacija ant lauko, veidai nedaužomi, o rašomas laiškas.
Pirmas klaustukas: kodėl dėl konkrečiose varžybose numanomai pažeistų taisyklių (matavimo) rašomas laiškas į Garbės Teismą, o ne paduodamas protestas konkrečių varžybų Protestų Komitetui?
Toliau uš Sprendimo teksto, ne chronologiškai, bet labiau logiškai:
ORC matuotojui kilo mintis pasitikslinti ar jachtos “La Vacance” LTU – 2036 ORC sertifikate buvo įrašytas teisingas sraigto tipas. Jachtos savininkas pateikė atsakymą, kad sraigtas ne susiglaudžiantis, o “horizontalių menčių”, todėl buvo pakoreguoti duomenys ir perskaičiuotas lenktyninis balas su pastovaus žingsnio (solid 2 blade propeller) tipo sraigtu. Galimybės apžiūrėti tuo metu jachtos sraigto nebuvo, burlaivis buvo vandenyje.
Antras klaustukas: nuo kada burlaiviai, esantys vandenyje, yra neturintys galimybės būti patikrinti?.. KLR yra veikiantis kranas, galima nerti, paversti laivą, galiausiai - pakišti po vandeniu GoPro kamerą.
Trečias klaustukas: kodėl joks patikrinimas nebuvo padarytas kilus pirmam įtarimui, kad kažkas gali būti negerai?
Ketvirtas klaustukas: kodėl žmogus, iki tol dalyvaujantis 6 metus regatose, staiga supranta, kad kažkas jo laive yra ne taip, o po pusmečio, posėdžio metu, vėl taip pat staiga supranta, kad vasarą jis tiesiog suklydo?.. Įprasta, kad abejojantis eina tikslintis, o ne deklaruoti savo abejonių.
Penktas klaustukas: kodėl nustačius, kad jachta su neteisingu balu dalyvavo dviejose regatose, yra diskvalifikuojama tik iš vienos?
Šeštas klaustukas (kaip anglai sako, last, but not least): nuo kada ir pagal kokius reglamentus įsigalioja tokia praktika, kad Garbės Teismas yra įgalus anuliuoti jachtos rezultatus regatoje/varžybose? Ar tokiu pat būdu galima diskvalifikuoti jachtą, kuri piktybiškai ir pažeidžiant visas tradicijas regatos metu neš valstybinę vėliavą ne ant flagštoko, o aukštyn kojomis parištą ant achterštago?.. Jokiu būdu ne provokacija, o tik kaip hiperbolizuotas pavyzdys.
Kaip matome, klaustukų nemažai, dauguma (ar visi jie) - retoriniai, ta prasme, kad tiek atsakymus, tiek savo elgesį įvairiose situacijose apsprendžiame patys. Būtų gerai - kad pagal bendrai priimtas taisykles ir normas.


Gero vėjo.


iš pirmų lupų - kaip atsirado garbės teismas? labai paprastai. Nesu kažkoks pyktį laikantis žmogus, ar ypač ambicingas. Nesuteikiu tam įvykiui daug dėmesio, nes patys ne per geriausiai pasirodėme KMR16, kad ir kaip būčiau mosavęs, į prizines vietas nebuvo jokių galimybių prasimušti. Rankas vieni kitiems paspaudėme, pasidalinome įspūdžiais ir tiek. Todėl ramiai laukiau, kol pavyks pamatyti iškeltą La Vacance, dėl įdomumo.

Beje, į KMR jie registravosi paskutinėmis minutėmis, o jų ORC sertifikatas pasirodė vos ne prieš pat startą. Abejonių buvo jau tada, bet laiko fiziškai nebebuvo. Kai kurie Smiltynės jachtklube yra nardę ne visai savo noru, yra tekę matyti senų tradicijų, bet tąkart nerti dėl viso pikto nesinorėjo, gal labiau tikėjome savo galimybėmis. Kaip rodo istorija, jas nepilnai išnaudojome.. bet ok, stipriau ruošiamės šiemet. (beje, Nidoje laivo iškėlimas būtų iššūkis organizatoriams..)

Ir štai gruodžio pabaigoje užtikau iškeltą La Vacance, smalsumas nugalėjo. Kapitono paklausiau - kas tai? No answer... Tada paklausiau vyr. ORC matuotojo, ką jis galvoja apie tokius "pokštus"? O Vygantas, garbingas vyras, ko gero ginantis ir savo mundurą, švyst reikalą į garbės teismą. Štai tada ir užsikūrė.. ir sukūrė dokumentą. Kaip vienas draugas parašė, panašų į "Karo ir taikos", Borodino mūšio aprašymą.. kaip bežiūrėsi, jame gryna tiesa juodu ant balto sudėliota. Matyt, kad garbės teismas neturi per daug veiklos, tai reikalo ėmėsi rimtai.  

Tikiuosi, kad 1-as, 2-as ir 3-ias klausimai atsakyti.

Į ketvirtą klausimą turėtų atsakyti La Vacance, jei tik bus dar noro.. tebūnie tai tiesiog klaida, visi juk norime, kad laivas greičiau plauktų..

5-as - gal kažkiek raidžių dingo klaviatūrą maigant? ko gero apie Paršelį kalba, bet čia tik paršelis palyginus su kiaulėmis, kurios kartais atsitinka..

6-as - kaip nusprendė, taip, kažkoks veiksmas reikalingas, negi šakėmis ant vandens rašysi ir tuščiai burną aušinsi. 


Tomas  
UPDATE: pasirodo, ne tik Bulgakovo profesorius mokėjo iš šuns žmogų padaryti... Nes arba nebe šunys loja, arba karavanas sutojo.


O jei rimtai, labai pagarbiai turėtų būti priimtas LBS Garbės Teismo poelgis ir supratimas, kad organas suklydo, ir atšaukia savo sprendimą. Žmogiška yra klysti, tačiau pripažinti klaidas - išmintinga, ir korektiška.
Belieka laukti, kaip toliau (ir teisingai) išsivystys situacija.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą